Privacybeleid

Privacy statement        

Dierenkliniek Zuilen, gevestigd aan Julianaparklaan 11, 3553 HK, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Drs. A.J. Hajunga is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenkliniek Zuilen.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Dierenkliniek Zuilen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens  die wij van u en uw huisdier(en) nodig hebben.

 • Voorletter –en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam dier
 • Diersoort
 • Ras
 • Geslacht
 • Geboortedatum dier
 • Chipnummer (Indien aanwezig)
 • Lichaamsgewicht
 • Kleur
 • Vachttype
 • Huisdierverzekering (indien van toepassing)

Wij hebben deze gegevens nodig om bij te houden welke diensten wij aan u hebben verleend en om met u te communiceren .

U bent natuurlijk niet verplicht om uw gegevens aan ons te verstrekken. Met het afgeven van bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren, en wij zullen deze alleen gebruiken voor de hierna volgende doelen.

 • U te kunnen bellen, voor postbezorging of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Voor het inplannen van afspraken en het klaarleggen van recepten.
 • Het doorverwijzen van uw huisdier naar een collega of specialist.
 • Het afhandelen van uw betalingen.

Wat gebeurt er met uw gegevens en hoelang worden deze bewaard.

Uw gegevens worden opgeslagen in de management software van de dierenkliniek. Ze worden uitsluitend gebruikt om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dierenkliniek Zuilen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven, met wie wij samenwerken die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid te zorgen.

Dierenkliniek Zuilen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij uw gegevens beschermen?

Dierenkliniek Zuilen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact of via e-mail op met de dierenkliniek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en de mogelijk om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven door Dierenkliniek Zuilen.

U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om persoons- en patiëntgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie toe te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs met  het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dierenkliniek Zuilen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien uw e-mail adres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. 

Wijzingen in deze privacy verklaring.

Dierenkliniek Zuilen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisdier(en) zoals weergegeven in deze verklaring. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Vragen?

Als u vragen heeft met betrekking tot deze informatie, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Dierenkliniek Zuilen wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/conact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons